• TSG Sweden
  • TSG Sweden
  • TSG Sweden
  • TSG Sweden

TSG Sweden

Bakre och främre skjutstöd för att förbättra din skjutställning vid skytte likaväl som vid jakt. Ett stabilt och tyst stöd som förbättrar din precision! Viktigt att alltid eftersträva så säkra skott som möjligt när omständigheterna ger tillfälle T.S.G SWEDEN Tactical Shooting Gear