TG - Three Gears


Ett skjutstöd med tre höjdnivåer.


Enkelt att vrida stödet för att få den höjd man önskar.